Regulamin abonamentów zimowych

Regulamin abonamentów zimowych

1. Sezon zimowy trwa ok. 30 tygodni (w okresie od 1 października do 30 kwietnia).
2. Dni wolne od pracy i święta NIE są liczone.
3. W przypadku rezerwacji abonamentowej, opłatę należy uiścić jednorazowo do 30 września.
4. W przypadku rezerwacji dwóch lub trzech godzin w tygodniu opłatę można rozbić na dwie raty. Pierwsza rata płatna do 30 września, a druga do 15 stycznia.
5. Opłatę za korty można dokonać w biurze kortów, bądź przelewem na konto. Dane do przelewu: PH Smecz Janusz Sęk, ul. Stokłosy 2a 02-776 Warszawa, nr konta: 92 1140 2017 0000 4302 1285 9108, tytułem: wynajem kortów, imię i nazwisko, dzień i godzina wynajmowanego kortu.
6. Brak terminowych wpłat powoduje anulowanie danej rezerwacji.
7. Rezerwacja kortu w ramach abonamentu zimowego uprawnia do obniżonej opłaty.
8. Osoby posiadające wykupione godziny na kortach SMECZ mogą odwoływać i przenosić na inne terminy swoje godziny kortu w ramach wykupionego abonamentu najpóźniej na 24 godziny przed daną godziną rezerwacji. DODATKOWYM WARUNKIEM ODBIORU NIEWYKORZYSTANEJ GODZINY JEST ZGŁOSZENIE NIEOBECNOŚCI BEZPOŚREDNIO, BĄDŹ TELEFONICZNIE W BIURZE KORTÓW ORAZ WPISANIE SIĘ NA LISTĘ GODZIN DO „ODEGRANIA”. Zgłoszenie po tym terminie, bądź brak wpisu na liście godzin do „odegrania” powoduje utratę danej godziny kortu, a opłata za nią przepada.
9. Odwołane godziny w ramach abonamentu mogą być „odegrane” w ciągu jednego miesiąca, w ramach tego samego sezonu (niewykorzystane godziny z sezonu zimowego nie przechodzą na sezon letni)
10. Dokonanie rezerwacji i/lub wpłaty za zarezerwowaną godzinę kortu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu rezerwacji oraz regulaminu kortów.